heeft bij ons de mogelijkheid om op verschillende manieren veilig te betalen. Wij hebben een SSL beveiligd orderproces. Dit is een beveiligde verbinding, die ervoor zorgt dat uw gegevens afgeschermd zijn. U kunt hiervoor ook in onze Privacy Policy kijken.  De verschillende betaalmethodes die wij aanbieden zijn:  
  • IDeal – Met IDeal kunt u veilig en gemakkelijk afrekenen binnen uw vertrouwde internet betaalomgeving bij ABN Amro, ING bank, Fortis bank, Rabobank en de SNS bank.
  • PayPal – Paypal is een online dienst waar u een account aan kunt maken die gekoppeld staat aan uw rekening, waardoor u geheel veilig kunt betalen.
  • Bankoverschrijving – U kunt vooraf uw aankoopbedrag over maken op: INGbanknummer NL67 INGB 0007 9544 63 o.v.v uw bestellingsnummer, t.n.v. Gerichte Keuze te Nunspeet.
  • Onder Rembours – Hiermee betaald u aan de postbode, houdt er rekening mee dat er € 12,50 extra in rekening wordt gebracht bij een remboursverzending.
  • Op Factuur – U betaald uw bestelling binnen 5 werkdagen via het meegezonden factuur.
  • AfterPay – Veilig achteraf betalen. Afterpay voert voor Spirituele-winkel.com het volledige achteraf betaalproces uit, voor bestellingen vanaf € 20,-. Dit betekent dat u een digitale factuur van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt bij Spirituele-winkel.com betalen met een digitale factuur tot een bedrag van € 250,- ,als u voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Bent u al bekend bij AfterPay kunt u betalen tot een bedrag van €250,-.Ter goedkeuring van uw verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode.U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de AfterPay website.
Incassokosten Bent u in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening. Indien u in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan zullen wij u een boete van 20% over het nog verschuldigde bedrag opleggen. Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening.   Overeenkomst Indien na ontvangst van het op de orderbevestiging vermelde totaalbedrag, levering van uw bestelling niet binnen vier weken heeft plaatsgevonden, heeft u het recht de overeenkomst met ons te ontbinden en kunt u verzoeken om terugbetaling van het door u betaalde bedrag. Dit geldt uitsluitend indien door ons geen andere afspraken met u zijn gemaakt over het tijdstip van levering of als wij verzuimen u in te lichten inzake een mogelijke vertraging bij de levering van artikelen.