Algemene internet voorwaarden

Spirituele winkel IM besteedt de uiterste zorg aan gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Spirituele winkel  IM alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, linkspartners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Toegang tot en gebruik van de Spirituele winkel IM website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Spirituele winkel IM website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de website van Spirituele winkel IM. Door contact te leggen en te behouden met de Spirituele winkel IM website stem je in met deze voorwaarden. De websites en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Spirituele winkel IM en diensten en producten worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Spirituele winkel IM website bekende gegevens. Spirituele winkel IM kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. Spirituele winkel IM kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Spirituele winkel IM website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Spirituele winkel IM behoudt zich het recht voor om de Spirituele winkel IM website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen. Spirituele winkel IM kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.


Copyright informatie

Op de website van Spirituele winkel IM zijn auteursrechten van toepassing. Dat wil zeggen dat het niet geoorloofd is om de website of de inhoud daarvan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te repliceren op welke wijze dan ook al dan niet voor commercieel gebruik. Wilt u gebruik maken van informatie op onze sites die verder gaan dan alleen het privé gebruik, dan heeft u hier dus schriftelijke toestemming voor nodig. Neem in een dergelijk geval contact op met Spirituele winkel IM. Het geheel van de inhoud, afbeeldingen, pagina’s, scripts, en iconen van de Spirituele winkel IM website zijn het exclusieve eigendom van Spirituele winkel IM. Overige afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Niets van de website mag, in welke vorm en op welke wijze dan ook, worden overgenomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spirituele winkel IM. Het ontwerp en de techniek van de website is eigendom van Spirituele winkel IM.

Aansprakelijkheid

Spirituele winkel IM sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Spirituele winkel IM website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Spirituele winkel IM website.

Vrijwaring met betrekking tot beschikbare documenten en software op deze website.

Spirituele winkel IM is in geen geval verantwoordelijk voor de directe of indirecte materiële, immateriële en financiële schade welke al dan niet door het gebruik van de beschikbaar gestelde software en documenten op deze website mocht plaatsvinden.

Links
Spirituele winkel IM website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan Spirituele winkel IM evenmin verantwoordelijkheid dragen. Het beschikbaar stellen van websites van derden wordt door Spirituele winkel IM gezien als een service en niet als een vereiste.

Producten
Het gebruik van onze producten is geheel voor eigen risico, bij aanhoudende klachten raden wij u aan een (behandelend) arts of therapeut te raadplegen.

Privacy
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling zo snel mogelijk uit te voeren.

Uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. In onderstaand overzicht kunt u zien waar we uw gegevens voor gebruiken:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, en afleveradres nodig. Als u ons een e-mail stuurt, slaan we uw e-mail adres op zodat we u elektronisch kunnen antwoorden. Wij vragen uw telefoonnummer voor het geval dat wij uw e-mailadres niet goed hebben doorgekregen. Als u reageert op een actie of mailing, vragen wij uw volledige adresgegevens. De wet geeft u het recht om de over u opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt.

{Spirituele winkel IM is een geregistreerd handelsmerk van UnderControl B.V.}